lördag, juni 29, 2013

Garnåtgång april 2013

Jaa, snart är jag ifatt. Hurraa! Hmm, ja och snart är ju den här månaden också slut...
April var en riktig virkmånad och resultatet ser ut så här:

  • Virkad gul påskkorg                                                 791 g
  • Virkad Esterkorg                                                      960 g
  • Virkad Marketta spetskorg                                      946 g

Inalles: 2 697 g


Inga kommentarer: