fredag, oktober 02, 2009

Garnåtgång i september 2009

Suck! Det märks att det har varit mycket annat än stickning på programmet. Sticktiden har minskat i proportion till hur långt höstterminen framskridit. Endast tre alster har jag hunnit avsluta:
Inalles futtiga 334 gram.

Inga kommentarer: